सुस्वागतम्! नमस्कार मंडळी! "त्यांची कविता माझे गाणे" हा एक एक नवीन प्रयोग आपल्यासमोर सादर करत आहे.महाजालावरील काही कवी/कवयित्रींच्या कविता मला आवडल्या आणि मी त्यांना चाली लावून माझ्याच आवाजात ध्वनीमुद्रित केलेल्या आहेत. या इथे तुम्हाला मूळ कविता वाचता येतील आणि त्याच बरोबर त्यांच्या चालीही ऐकता येतील. आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!


*इथल्या कविता वापरायच्या असतील तर संबंधित कवी/कवयित्रींची वैयक्तिक परवानगी घ्यावी लागेल हे कृपया लक्षात असू द्या ! अन्यथा ती चोरी ठरेल.

रविवार, २१ नोव्हेंबर, २०१०

अभंग!

सुरुचि नाईकने लिहिलेला हा अभंग वाचला आणि क्षणभर असं वाटलं की हा अभंग कुण्या संतांचा आहे की काय? पण नाही..खुद्द तिनेच हा अभंग लिहिलाय...इतकी प्रासादिक रचना पाहून तिला चालही सुचली...तीही अगदी साधी आणि पारंपारिक.


वेढले रे मन गूढ काळोखात
तेजोदीप आत लाभो तुझा

खोल अंतरात कासावीस भान
चरणी तुझ्या ध्यान रुजवी माझे

कोणती वादळे पाहतात वाट
तुझा दे रे हात माझ्या हाती

तुझी माया राहो माझ्या पदरात
तूझ्या स्मरणात जीव माझा

डोळा तुझे रूप,चित्ती तुझे ध्यान
ओठी सदा नाम वसो तुझे

देहाचे गाठोडे,ईप्सीतांचे घडे
अनंताचे कोडे सुटती ऐसे

जाणिला रे संग माझा पांडुरंग
आता रे अभंग अंतरंग

कवयित्री: सुरुचि नाईक

चाल इथे ऐका.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: