सुस्वागतम्! नमस्कार मंडळी! "त्यांची कविता माझे गाणे" हा एक एक नवीन प्रयोग आपल्यासमोर सादर करत आहे.महाजालावरील काही कवी/कवयित्रींच्या कविता मला आवडल्या आणि मी त्यांना माझ्या कुवतीप्रमाणे चाली लावून माझ्याच आवाजात ध्वनीमुद्रित केलेल्या आहेत. या इथे तुम्हाला मूळ कविता वाचता येतील आणि त्याच बरोबर त्यांच्या चालीही ऐकता येतील. आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद! आपल्याकडून स्पष्ट आणि परखड मतांची अपेक्षा आहे ज्यामुळे मला इथे सुधारणा करता येतील. आपल्या मार्गदर्शनाचा फायदा घेण्यास मी उत्सुक आहे.
मी लावलेल्या चाली जर कुणाला वापराव्याश्या वाटल्या तर त्या कुणीही खुशाल वापरू शकतं...त्यासाठी माझ्या परवानगीची गरज नाही...
मात्र, इथल्या कविता वापरायच्या असतील तर संबंधित कवी/कवयित्रींची वैयक्तिक परवानगी घ्यावी लागेल हे कृपया लक्षात असू द्या ! अन्यथा ती चोरी ठरेल.

रविवार, २१ नोव्हेंबर, २०१०

एकटी !

सुरुचि नाईक ही  एक मनस्वी कवयित्री. तिच्या कविता वाचतांनाच जाणवतं की त्यात एक लय आहे.
तिचीच ’एकटी’ ही कविता वाचल्यावर जी चाल सुचली ती ऐका.

मी एकाकी एकटी
सारेच परके मला
माझाच अबोला
करी बोलके मला

मी शून्य माझ्याविना
शून्यातही मीच मी
अस्तित्वाचा शोध माझ्या
शोधातही मीच मी

मी एकटी सुखाविणं सुखी
मी एकटी दु:खाविणं दु:खी
एकटीच मी, असे भाग्य माझे
सुखदु:खे माझ्याविना पोरकी

मी एकटी, विश्व एकटेच माझे
माझ्याच विश्वात माझी गीते
धुंदीत गाते मस्तीत गाणे
माझी माझ्यात मी अशी राहते

कवयित्री: सुरुचि नाईक

इथे चाल ऐका.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: