सुस्वागतम्! नमस्कार मंडळी! "त्यांची कविता माझे गाणे" हा एक एक नवीन प्रयोग आपल्यासमोर सादर करत आहे.महाजालावरील काही कवी/कवयित्रींच्या कविता मला आवडल्या आणि मी त्यांना माझ्या कुवतीप्रमाणे चाली लावून माझ्याच आवाजात ध्वनीमुद्रित केलेल्या आहेत. या इथे तुम्हाला मूळ कविता वाचता येतील आणि त्याच बरोबर त्यांच्या चालीही ऐकता येतील. आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद! आपल्याकडून स्पष्ट आणि परखड मतांची अपेक्षा आहे ज्यामुळे मला इथे सुधारणा करता येतील. आपल्या मार्गदर्शनाचा फायदा घेण्यास मी उत्सुक आहे.
मी लावलेल्या चाली जर कुणाला वापराव्याश्या वाटल्या तर त्या कुणीही खुशाल वापरू शकतं...त्यासाठी माझ्या परवानगीची गरज नाही...
मात्र, इथल्या कविता वापरायच्या असतील तर संबंधित कवी/कवयित्रींची वैयक्तिक परवानगी घ्यावी लागेल हे कृपया लक्षात असू द्या ! अन्यथा ती चोरी ठरेल.

शुक्रवार, ५ सप्टेंबर, २०१४

गणपतीची आरती

२ टिप्पण्या:

Gangadhar Mute म्हणाले...

छान. पण चाल भजनासारखी वाटतीये. आरतीसारखी असायला हवी.

प्रमोद देव म्हणाले...

मुटेसाहेब, आरती आरतीसारखीच गायची असती तर मी चाल लावली असे कसे म्हणता येईल? तुम्ही किंवा कुणी अन्यही ही आरतीच्या ठरलेल्या चालीत ती गाऊ शकालच...मग माझं त्यात काय वेगळेपण? मी ह्या गीताकडे प्रार्थना/वंदना ह्या स्वरूपात पाहतोय आणि म्हणून वेगळी चाल लावली इतकेच.
सुखकर्ता दु:खहर्ता..ची पारंपारिक चाल असतांनाही खळेसाहेबांनी वेगळी अशी चाल रचलीच ना...जी लता मंगेशकरांनी गायलेय.