सुस्वागतम्! नमस्कार मंडळी! "त्यांची कविता माझे गाणे" हा एक एक नवीन प्रयोग आपल्यासमोर सादर करत आहे.महाजालावरील काही कवी/कवयित्रींच्या कविता मला आवडल्या आणि मी त्यांना माझ्या कुवतीप्रमाणे चाली लावून माझ्याच आवाजात ध्वनीमुद्रित केलेल्या आहेत. या इथे तुम्हाला मूळ कविता वाचता येतील आणि त्याच बरोबर त्यांच्या चालीही ऐकता येतील. आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद! आपल्याकडून स्पष्ट आणि परखड मतांची अपेक्षा आहे ज्यामुळे मला इथे सुधारणा करता येतील. आपल्या मार्गदर्शनाचा फायदा घेण्यास मी उत्सुक आहे.
मी लावलेल्या चाली जर कुणाला वापराव्याश्या वाटल्या तर त्या कुणीही खुशाल वापरू शकतं...त्यासाठी माझ्या परवानगीची गरज नाही...
मात्र, इथल्या कविता वापरायच्या असतील तर संबंधित कवी/कवयित्रींची वैयक्तिक परवानगी घ्यावी लागेल हे कृपया लक्षात असू द्या ! अन्यथा ती चोरी ठरेल.

शुक्रवार, २२ जुलै, २०११

वाटते बोलायचे राहून गेलेआपले गाणे पुन्हा गाऊन गेले;
भेटले जे,ते चुना लावून गेले.

हे फुकट आहे कळाले त्यांस जेव्हा,
पोट भरलेले,तरी खाऊन गेले.

विश्वसुंदर स्त्री करी अद्भूत किमया;
आंधळे आले ,तिला पाहून गेले.

मतलबी झालो इथे मी, काल जेव्हा;
आप्त माझे पाठ मज दावून गेले.

माफ केले पाप ते सारे तुझे मी;
आसवांसमवेत जे वाहून गेले.

पक्ष कसले?काय्?हे कळते न ज्यांना,
आपला झेंडा इथे लावून गेले.

जाहले 'कैलास' सारे सांगुनी पण,
वाटते,'बोलायचे राहून गेले'!

कवी: डॉक्टर कैलाश गायकवाड

ही गझल वाचून मला सुचलेली चाल ऐका....सोईसाठी काही निवडक द्विपदीच घेतलेल्या आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: